Kurs (ALS) - Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych

Kurs dla osób z wykształceniem medycznym zakończony certyfikatem PRR i ERC. Punkty edukacyjne: 20 .

Ponadto zapraszamy na Kursy ALS organizowane przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie

1. 13-14.04.19 r. Kraków
2. 23-24.11.19 r. Kraków
3. 07-08.12.19 r. Kraków

Zapisy prowadzi Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie ksztalcenie57@hipokrates.org

 
Dla grup zorganizowancy kursy ALS w cenie do uzgodnienia:
Zgłoszenie przez naszą stronę. 
 
Czas kursu 2 dni
 
Cele kursu
Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych. Przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych do właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych oraz okolicznościach występujących w okresie przed i około zatrzymania krążenia.
Rozpoznanie pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia. Identyfikacja przyczyny, wdrożenie działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia.
Rozwiązywanie problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krążenia - elementy komunikacji z zespołem, bliskimi pacjenta oraz decyzyjność w sytuacjach nagłych.
 
Adresaci kursu:
Kurs kierowany jest do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracujących w miejscach o wzmożonym nadzorze medycznym OIOM, IT, Izby Przyjęć, SOR, Pogotowie Ratunkowe.
Kandydaci powinni posiadać doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie kwalifikacje medyczne.
 
Program
Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu (co najmniej cztery tygodnie przed kursem) z zaleceniem zapoznania się z jego treścią oraz Pre-test. Jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów. Jego wynik nie wpływa na ocenę końcową na kursie. Oczekuje się od kandydatów znajomości i kompetencji w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych.
Kurs prowadzony jest w programie dwu lub dwu i pół dniowym. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji. Intensywny czas kursu obejmuje wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe. Głównym elementem przekazywania wiedzy są ćwiczenia w małych grupach /do ośmiu osób na 2-3 instruktorów/ przy wykorzystaniu scenariuszy symulowanych na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji). Maksymalna liczba kursantów to trzydzieści dwie osoby (cztery grupy po osiem osób).
 
Wykłady:
 • Perspektywy ALS
 • Przyczyny i prewencja zatrzymania krążenia
 • Ostre zespoły wieńcowe
 • Uniwersalny algorytm zatrzymania krążenia ALS
 • Opieka poresuscytacyjna
Ćwiczenia i warsztaty:
 • Zaopatrzenie dróg oddechowych
 • Monitoring, rozpoznawanie zaburzeń rytmu, dwunastoodprowadzeniowe EKG
 • Defibrylacja
 • Zaburzenia rytmu serca - leczenie
 • Równowaga kwasowo-zasadowa
 • Zatrzymanie krążenia - scenariusze ćwiczeniowe
 • Zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych (zanurzenie podtopienie, hipotermia, ciąża, anafilaksja, zatrucia, astma, hypowolemia)
Dyskusja:
 • Etyczne i prawne aspekty zatrzymania krążenia
 • Protokół DNAR
Pokazy:
 • Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych na podstawie scenariuszy symulowanych zatrzymań krążenia. Prezentowane przez doświadczonych instruktorów, prowadzące do doskonalenia sposobu oceny i leczenia pacjentów oraz decyzyjności podczas prowadzenia czynności resuscytacyjnych, przy wykorzystaniu elementów pozytywnej krytyki.

Kurs certyfikowany przez Polską Radę Resuscytacji

 

 

Date Views

Ogólnopolskiego Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa
ul. os. Złotej Jesieni 2, 31-826 Kraków, tel. 0126814816

Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej Polska Rada Resuscytacji

Projekt i wykonanie: Usługi Informatyczne Michał Grządziel