KURS dla nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Terminy:

19-21 lipca 2019 

16-18 sierpnia 2019 r.

Pytaj o cenę, w przypadku większej liczby osób kwoty do negocjacji

Zajęcia są realizowane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r.)
 
Liczba godzin dydaktycznych: 30
Organizacja szkolenia: Kurs kończy się egzaminem w ostatnim dniu zajęć. 
WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU JEST 100% FREKWENCJA !
 
Kwalifikacja na kurs odbywa się wg kolejności zgłoszeń, na podstawie dowodu wpłaty na konto Ośrodka
Zapisy przyjmowane są również telefonicznie
w godzinach pracy ośrodka od 9.00 do 15.00
Najbliższy termin: 
Thursday, July 19, 2018 to Sunday, July 21, 2019
Friday, August 16, 2019 to Sunday, August 18, 2019
Date Views

Ogólnopolskiego Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa
ul. os. Złotej Jesieni 2, 31-826 Kraków, tel. 0126814816

Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej Polska Rada Resuscytacji

Projekt i wykonanie: Usługi Informatyczne Michał Grządziel