Kurs (EPLS) - Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u dzieci

Kurs dla osób z wykształceniem medycznym zakończony certyfikatem PRR i ERC. Punkty edukacyjne.

Zapraszamy na Kursy EPLS organizowane przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie

1. 14-15.09.19 r. Krosno
2. 06-07.04.19 r. Kraków
3. 12-13.10.19 r. Kraków

Zapisy prowadzi Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie ksztalcenie57@hipokrates.org
 
Dla grup zorganizowancy kursy EPLS w cenie do uzgodnienia:
Zgłoszenie przez naszą stronę. 
 
Czas kursu 2 dni
 
Cele kursu
Szkolenie personelu medycznego w zakresie wczesnego rozpoznawania dziecka w stanie niewydolności oddechowej lub krążeniowej.
Rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych do przeprowadzenia interwencji zapobiegających rozwinięciu się niewydolności oddechowej lub zatrzymania krążenia u pacjentów pediatrycznych.
 
Adresaci kursu:
Personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni pracujący bezpośrednio z pacjentami pediatrycznymi. Powinni oni posiadać doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje medyczne.
 
Program
1. Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu /co najmniej miesiąc przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się z jego treścią oraz Pre-test. Jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów. Jego wynik nie wpływa na ocenę końcową na kursie.
2. Kurs trwa dwa dni. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów ERC. Składają się na niego wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe. Jednym z elementów przekazywania wiedzy są również scenariusze symulowane na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji).

Wykłady:
Rozpoznanie dziecka poważnie chorego.
Wprowadzenie do zaopatrywania dróg oddechowych.
Zaburzenie rytmu serca.
Pacjent po urazie – zaopatrzenie.
Resuscytacja noworodka.
Opieka poresuscytacyjna.

Dyskusja:
Etyka w resuscytacji

Stacje ćwiczeniowe:
Podstawowe czynności resuscytacyjne.
Algorytm postępowania w przypadku ciała obcego w drogach oddechowych.
Udrażnianie dróg oddechowych.
Stabilizacja kręgosłupa szyjnego - unieruchomienie.
Dostęp donaczyniowy. Płynoterapia, leki.
Bezpieczna defibrylacja.
Zaburzenia rytmu serca.

Scenariusze:
Niewydolność oddechowa.
Niewydolność krążenia – urazy.
Zatrzymanie krążenia.
Resuscytacja noworodka.

Pokazy:
Demonstracje działań przez grupę doświadczonych instruktorów mającą na celu przekazanie, na podstawie symulowanych scenariuszy, umiejętności oceny krytycznie chorego dziecka i podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych. Odbywają się one przy wykorzystaniu elementów pozytywnej krytyki.

Ocena:
Opiera się na kilku elementach. Zaliczenie praktyczne dotyczy znajomości algorytmów postępowania w przypadkach obecności ciała obcego w drogach oddechowych, podstawowych czynności resuscytacyjnych. Umiejętności uczestników poddawane są również ocenie podczas scenariuszy egzaminacyjnych. Teoretycznym zaliczeniem jest test wyboru, zakresem obejmujący materiał z kursu.Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu (co najmniej cztery tygodnie przed kursem) z zaleceniem zapoznania się z jego treścią oraz Pre-test. Jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów. Jego wynik nie wpływa na ocenę końcową na kursie. Oczekuje się od kandydatów znajomości i kompetencji w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych.
Kurs prowadzony jest w programie dwu lub dwu i pół dniowym. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji. Intensywny czas kursu obejmuje wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe. Głównym elementem przekazywania wiedzy są ćwiczenia w małych grupach /do ośmiu osób na 2-3 instruktorów/ przy wykorzystaniu scenariuszy symulowanych na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji). Maksymalna liczba kursantów to trzydzieści dwie osoby (cztery grupy po osiem osób).
 
Kurs certyfikowany przez Polską Radę Resuscytacji

 

 

Date Views

Ogólnopolskiego Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa
ul. os. Złotej Jesieni 2, 31-826 Kraków, tel. 0126814816

Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej Polska Rada Resuscytacji

Projekt i wykonanie: Usługi Informatyczne Michał Grządziel