Kurs ILS - Natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia

Szkolenie personelu medycznego w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych, przyrządowego udrażniania dróg oddechowych oraz bezpiecznego przeprowadzenia defibrylacji /zarówno manualnej jak i przy wykorzystaniu AED/. Za udział w kursie przyznawanych jest 8 punktów edukacyjnych  

 
Kurs organizowany przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie w terminach:
 
1. 23.03.19 r. Kraków
2. 08.06.19 r. Nowy Sącz
3.  19.10.19 r. Kraków

Zapisy prowadzi Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie: ksztalcenie57@hipokrates.org

 
Kurs ILS /Immediate Life Support/ jest certyfikowanym kursem European Resuscitation Council /ERC/ i Polskiej Rady Resuscytacji.
 
Czas 1 dzień
 
Cele kursu:
  • Ustandaryzowanie istniejących procedur wewnątrzszpitalnego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia.
  • Szkolenie personelu medycznego w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych, przyrządowego udrażniania dróg oddechowych oraz bezpiecznego przeprowadzenia defibrylacji /zarówno manualnej jak i przy wykorzystaniu AED/.
  • Szkolenie personelu medycznego w celu umożliwienia prawidłowego postępowania z pacjentem w stanie zatrzymania krążenia, aż do momentu przybycia zespołu resuscytacyjnego.
  • Szkolenie członków zespołu resuscytacyjnego.
Adresaci kursu:
  • Kurs jest kierowany do personelu medycznego /pielęgniarki, ratownicy medyczni, sanitariusze/, którego zakres umiejętności obejmuje zaawansowane zabiegi ratujące życie jednak nie wymaga tak intensywnych i zaawansowanych szkoleń jak np. kurs ALS.
Program:
 
Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręcznik do kursu /co najmniej dwa tygodnie przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się z jego treścią.
Kurs prowadzony jest w formie jednodniowej. Zajęcia prowadzą instruktorzy ERC-ALS oraz kandydaci na instruktora ERC-ALS. Umiejętności praktyczne przekazywane są podczas ćwiczeń przy wykorzystaniu techniki "czterech kroków". Są one prowadzone w grupach do sześciu osób, gdzie na grupę przypada jeden do dwóch instruktorów. Maksymalna ilość uczestników na kursie to trzydzieści osób /pięć grup po sześć osób/. Kurs obejmuje wykłady, stacje ćwiczeniowe oraz scenariusze symulowane na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji).
 
Ocena:
Odbywa się ona na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie. Pozytywna ocena z kursu wiąże się z otrzymaniem certyfikatu ILS Europejskiej Rady Resuscytacji. Okres ważności certyfikatu - jeden rok.
W przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zminy terminu kursu lub jego odwołania z wyprzedzeniem miesiąca.
 
 
Date Views

Ogólnopolskiego Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa
ul. os. Złotej Jesieni 2, 31-826 Kraków, tel. 0126814816

Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej Polska Rada Resuscytacji

Projekt i wykonanie: Usługi Informatyczne Michał Grządziel