Kurs instruktorski BLS-AED

Kursy adresowany jest do wszystkich grup zawodowych. Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów - instruktorów Polskiej Rady Resuscytacji.

Kurs BLS /Basic Life Support/ i AED /Automated External Defibrillation/ jest certyfikowanym kursem European Resuscitation Council /ERC/ i Polskiej Rady Resuscytacji.

Czas kursu instruktorskiego BLS-AED 2 dni
 
Cele kursu
  • szkolenie ratowników przed-medycznych w zakresie udzielania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych
Adresaci kursu
  • kurs kierowany jest do osób które chcą uzyskać uprawnienia instruktora Polskiej Rady Resuscytacji
 
Program kursu
 
przygotowania przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu /co najmniej tydzień przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się z jego treścią.
kurs trwa dwa dni.
 
Pierwszy dzień, podzielony na dwie części poświęcony jest podstawowym zabiegom ratującym życie BLS - rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia, zastępcza wentylacja (użycie maski twarzowej, chusty twarzowej), uciskanie klatki piersiowej, algorytm postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych, pozycja boczna bezpieczna /4 godziny zajęć/ oraz obsłudze automatycznego defibrylatora zewnętrznego wraz z elementami BLS /4 godziny zajęć/. Każda z wymienionych części zaczyna się wykładem, a kończy zaliczeniem. Prezentowane treści zgodne są z aktualnymi wytycznymi ERC. Zajęcia prowadzą Instruktorzy Polskiej Rady Resuscytacji. Standard szkolenia przewiduje zajęcia w grupach po 6 osób przypadających na jednego instruktora.
 
Dzień drugi to Kurs Instruktorski. Poruszana tematyka na kursie to techniki nauczania osób dorosłych. Elementy prowadzenia wykładów, ćwiczeń, pokazów edukacyjnych oraz egzaminowania są przedstawiane na wykładach oraz podczas ćwiczeń praktycznych. Po dwóch dniach kursu podejmowana jest decyzja o osobach, które według standardów opracowanych przez ERC spełniają kryteria "Instructor Trainer". Osoby te otrzymują cdertyfikat ukończenia kursu instruktorskiego.
Po przeprowadzeniu co najmniej dwóch kursów pod okiem starszych instruktorów kandydat zostają samodzielnymi instruktorami.
Ilość uczestników kursu to maksymalnie 30 osób (5 grup po 6 osób).
 
Ocena:
Odbywa się ona na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie.
Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat BLS-AED Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji ważny dwa lata. Certyfikat ukończenia kursu instruktorskiego.
Zapraszamy na Kursy BLS-AED w całej Polsce
 
W przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zminy terminu kursu lub jego odwołania z wyprzedzeniem miesiąca.
 
 
 
 
 
 
Date Views

Ogólnopolskiego Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa
ul. os. Złotej Jesieni 2, 31-826 Kraków, tel. 0126814816

Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej Polska Rada Resuscytacji

Projekt i wykonanie: Usługi Informatyczne Michał Grządziel