Kurs pierwszej pomocy dla firm

Nowelizacja Kodeksu Pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r. nr 223, poz.1460) nakłada na pracodawcę obowiązek wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz zapewnienie ich przeszkolenia.

Zapraszamy na kursy pierwszej pomocy dla firm. Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą szkoleń.
 
Informacje
tel. 12 681 48 16
 
Dla grup zorganizowanych (od 8 do 30 osób jednorazowo) proponujemy zorganizowane szkolenia z pierwszej pomocy dostosowane do potrzeb i specyfiki pracy w Państwa firmie. 
 
Zapraszamy do współpracy pracowników służb BHP, pomożemy w zorganizowaniu kursu pierwszej pomocy.
Szkolenia dla grup od 8 do 30 osób jednorazowo.
 
Zapytaj o termin i cenę
 
Tematyka zajęć praktycznych:
 • zatrzymania krążenia ostępowanie
 • krwotoki
 • złamania zwichnięcia
 • rany i ciała obcych
 • oparzenia
 • wypadeki komunikacyjne
 • wypadek (zdarzenie) mnogie 
 
 
Na cenę wpływa ma:
 • ilość uczestników,
 • miejsca szkolenia
 
 
W cenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:
 
 1. Materiały szkoleniowe z pierwszej pomocy
 2. Indywidualny pakiet środków ochrony osobistej (maseczka i rękawiczki
 
Ćwiczenia w małych grupach (8 osób) pod kierunkiem certyfikowanzch instruktorów (Polskiej Rady Resuscytacji i Polskiego Towaryzstwa Medycyny Ratunkowej).
 
 
 
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają:
 
1. Zaświadczenie ukończenia seminarium z zakresu Pierwszej Pomocy wydane zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
 
Kurs podstawowy dla wszystkich pracowników - kurs rozszerzony dla małej grupy pracowników wytypowanych w pierwszym etapie szkolenia do utworzenia wewnątrzzakładowego zespołu ratowniczego.
 
Dla pracodawców zainteresowanych zapewnieniem wartościowej rozrywki zespołowi pracowniczemu proponujemy również zorganizowanie szkolenia z pierwszej pomocy w formie wyjazdu integracyjnegopołączonego z zajęciami terenowymi (np. zabawy terenowe, strzelanie).
 
 
Date Views

Ogólnopolskiego Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa
ul. os. Złotej Jesieni 2, 31-826 Kraków, tel. 0126814816

Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej Polska Rada Resuscytacji

Projekt i wykonanie: Usługi Informatyczne Michał Grządziel