Kurs (PPP) - Podstawowej pierwszej pomocy

Kursy adresowany jest do wszystkich grup zawodowych pracownikw odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy zodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów - instruktorów Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej 

Termin kursu: do ustalenia

Informacje

tel. 12 681 48 16
 
Celem kursu jest:
 • Kształcenie ogółu społeczeństwa w prawidłowym postępowaniu w zagrożeniu zdrowia i życia, trafnym rozpoznaniu zatrzymania krążenia oraz w prawidłowym prowadzeniu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych
 • Zaznajomienie z funkcjonowaniem systemu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego i naby­cie umiejętności korzystania z niego w sytuacjach nagłych zagrożeń
Zakres czynności
 • Rozpoznanie zagrożenia
 • Wstępne zabezpieczenie poszkodowanego i miejsca zdarzenia
 • Nadanie sygnału na ratunek
 • Podstawowe czynności resuscytacyjne dorosłych i dzieci
 • Inne podstawowe czynności ratunkowe - zależnie od rodzaju zagrożenia
 • Powtarzanie oceny i zabezpieczenia poszkodowanego
 
Uprawnieni - zobowiązani
 • wszyscy pracownicy zakładwów pracy,
 • młodzież szkół średnich,
 • studenci szkół wyższych

 

Kurs certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej

 

Date Views

Ogólnopolskiego Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa
ul. os. Złotej Jesieni 2, 31-826 Kraków, tel. 0126814816

Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej Polska Rada Resuscytacji

Projekt i wykonanie: Usługi Informatyczne Michał Grządziel