Seminarium ratunkowe

Seminarium kierowane jest do: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych.

 
Zakres tematyczny seminarium:
 
  • Uniwersalny algorytm w zatrzymaniu krążenia .Wytyczne 2010
  • Wkłucia doszpikowe i dożylne
  • Rozpoznanie zaburzeń rytmu serca, odczyt EKG
  • Badanie i zaopatrzenie pacjęta urazowego
 
Czas trwania: 8 godz.,
Forma zajęć: wykłady , ćwiczenia,
Grupy szkoleniowe na ćwiczeniach: do 10 osób,
Zaliczenie seminarium: na podstawie oceny ciągłej podczas zajęć praktycznych.  
 
Cena: 95 zł.
Miejsce: siedziba ośrodka
 
 
Punkty edukacyjne: 8 pkt,
Zaświadczenia oświatowe o ukończeniu seminarium
 
 
Date Views

Ogólnopolskiego Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa
ul. os. Złotej Jesieni 2, 31-826 Kraków, tel. 0126814816

Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej Polska Rada Resuscytacji

Projekt i wykonanie: Usługi Informatyczne Michał Grządziel